Aktivnosti

Predavanje na European University Institute

U utorak, 11. lipanj 2024. godine u 14.00  prof.dr.sc. Nebojša Stojčić, rektor Sveučilišta u Dubrovniku i istraživač na našem projektu će održati predavanje pod naslovom "A journey toward global value chain upgrading - Exploring the transition from backward to forward integration" na European University Institute (link s pozivom na predavanje). 

Predavanje će biti baziranu na rezultatima istraživanja objavljenim u radu: A journey toward global value chain upgrading: Exploring the transition from backward to forward integration
Održan završni skup u suradnji s HAZU-om

U utorak, 6. veljače 2024. godine u 9.30 sati u prostorijama Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb u suradnji s Odsjekom za ekonomska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je znanstveni skup pod nazivom "Rasprava o ekonomskom razvoju Hrvatske".

Skupu je prisustvovalo preko 80 znanstvenika, analitičara, novinara i akademika iz: Ekonomskog instituta, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Hrvatske narodne banke, Instituta za javne financije, Instituta za razvoj međunarodnih odnosa, Instituta za turizam, Sveučilišta u Bologni, Sveučilišta u Dubrovniku, Svjetske banke, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te poslovne zajednice.

Najljepše zahvaljujem svima na kvalitetnoj raspravi i vremenu koju su odvojili za prezentaciju rezultata rada  na projektu.

Vidljivosti projekta doprinio je tekst objavljen u poslovnom tjedniku Lider.


PROJEKT: Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa (CONVRH - IP 2019-04-4500) u suradnji s Odsjekom za ekonomska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira znanstveni skup pod nazivom:

Rasprava o ekonomskom razvoju Hrvatske

u utorak, 6. veljače 2024. godine u 9.30 sati u prostorijama Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb.


9.30 - Registracija

10.00 – Uvodni govori

Akademik Gordan Družić, voditelj Odsjeka za ekonomska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Zagreb

10.30 - Uvodno izlaganje – rezultati istraživanja

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić, Ekonomski fakultet Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Martina Basarac Sertić, članica suradnica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

10.45 – Kratka pauza

10.55 – Sudionici panela:

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku

Prof. dr. sc. Josip Tica, voditelj projekta, Ekonomski fakultet Zagreb

Dr. sc. Marina Tkalec, viša znanstvena suradnica, Ekonomski institut Zagreb

Moderatorica:

Prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Rasprava je namijenjena stručnoj javnosti, medijima te svima koji žele saznati više o ekonomskom razvoju Hrvatske. Sudjelovanje je besplatno. Broj sudionika je ograničen. Nakon rasprave će uslijediti neformalno druženje uz prigodni domjenak.

Prijave za sudjelovanje na e-mail: mmatic3@net.efzg.hr ili ispunite web obrazac (link) ili kopirajte poveznicu za obrazac u Internet preglednik: https://forms.gle/98dimgsEo981RAEa9


Objavljen rad u časopisu


Objavljen je rad u časopisu Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business:
Tica, J., Viktor, V. & Matić, M. (2023) Employment rate and economic growth: the case of transition countries. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics:  Journal of Economics and Business, Volume 41, No.1, 2023.

    U izradi rada je sudjelovao i doktorand na projektu Matija Matić u sklopu svojeg projektnog plana.
    Rad je dostupan u online verziji na linku: https://www.efri.uniri.hr/en/volumen_41_svezak_1_2023_volume_41_no1_2023/3078/120
    Sažetak rada:
U ovom radu istražuju se učinci promjena stope zaposlenosti na ekonomski rast u procesu tranzicije. U radu se kreće od ortodoksnog ekonometrijskog pristupa ekonomskom rastu koji kontrolira za konvergenciju. Da bi se kontrolirala heterogenost zemalja u uzorku, koriste se indikatori specifični za proces tranzicije, kao što su početni uvjeti (pred-tranzicijska povijest), kvaliteta upravljanja, privatizacijske metode, kao i razni indikatori institucionalne razvijenosti. U radu se razvijaju i procjenjuju razne specifikacije modela koristeći fiksne učinke kao i Bayesevo uprosječivanje, a s ciljem adresiranja problema modelske nesigurnosti za 24 zemlje u razdoblju od 1995. do 2019. godine. Suprotno pretpostavkama neoklasičnog modela rasta, rezultati pokazuju da je stopa zaposlenosti jedan od najvažnijih faktora ekonomskog rasta, čak i nakon tri desetljeća. Rezultati također pokazuju da konvergencija (početna razina razvijenosti) robustno objašnjava jedan dio razlika u stopama rasta između zemalja, dok su učinci početnih uvjeta (predtranzicijski period) robusni, ali nestaju nakon prvog desetljeća. Za korišteni uzorak analize, rezultati ne ukazuju da fizički kapitala i rast populacije imaju utjecaj na ekonomski rast.

Prezentiran rad na WEAI konferenciji


Na Western Economic Association Conference je prezentiran rad pod naslovom

Tica, J. i Sonora, J. R. (2023) Individual Behavior and Policy Response in the Times of Pandemic , Western Economic Conference (Program konferencije), San Diego, CA, Srpanj 2-6, 2023.

Rad analizira međupovezanost ekonomske i zdravstvene politike u kontekstu COVID pandemije u metodološkom okviru koji dopušta endogenost u reakciji nositelja ekonomske politike u odnosu na ekonomska zbivanja i kretanje pandemije, ali isto tako modelira tzv. neopazivu komponentu, odnosno pomoću  empirijskih podataka pokušava procijeniti efekte zdravstvenih politika (stringency index-a) na  ponašanje ekonomskih aktera, te ekonomske ishode. U radu je razvijen teoretski model pomoću kojega se može grafički (komparativna statika) na intuitivan način analizirati izbore koji stoje pred nosiocima zdravstvenih i ekonomskih politika tijekom pandemije. Model modelira i nelinearan odnos između mjera javno zdravstvenih politika i njenog efekta na kretanje neopazivih komponenti. Model je ekonometrijski testiran na četiri države (podaci na tjednoj frekvenciji), a rezultati su pokazali kako su reakcije ekonomskih aktera na javno zdravstvene politike različite u vremenu i među državama, te kako postoji čitav raspon smjerova kauzalnosti između javno zdravstvenih politika, ekonomskih ishoda (dubine recesije), ponašanja ekonomskih aktera (neopazive komponente) i kretanja indikatora kojima se mjere ishodi u suzbijanju pandemije. Ključan znanstveni doprinos modela proizlazi iz teoretskog modela koji na intuitivan način pruža nosiocima ekonomske i javno zdravstvene politike instrument za razumijevanje svih sukobljenih ciljeva s kojima su suočeni u uvjetima pandemije. Povrh toga, rad nudi interesantnu empirijsku podlogu za analiziranje u kojoj mjeri su preferencije, odnosno iracionalnosti (nerazumijevanja sukobljenih ciljeva) djelovale na stvarno kretanje pandemije i ekonomske situacija tijekom razdoblja 2020-2022.


Ekonometrijska radionica u tijeku

Između 26. i 30. lipnja 2023. održana je ekonometrijska radionica pod nazivom: "Forecasting and econometric models" pod vodstvom dr.sc. Irine Panovske sa sveučilišta u Dallasu, TX, SAD. Nakon ugodnog prošlogodišnjeg iskustva, ove godine je naglasak na metodama predviđanja u ekonomskim istraživanjima. 

Radionica se održava u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.


Predstavljen rad na konferenciji u Poreču

Na 14. međunarodnoj Odyssey konferenciji u Poreču održanoj 10.-13.05. u Poreču, prezentiran je rad: "Do Labour Market Differences accrding to Education levels differ from aggregate trends ?". Rad su prezentirali prof.dr.sc. Alka Obadić i VIktor VIljevac, mag.oec.

Izaganja na konferenciji pratila su se i preko web stranice na kojoj su dostupni radovi u elektroničkom obliku: https://odyssey.net.efzg.hr/BOLD.


Predstavljani radovi na konferenciji u Opatiji

Na tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista: "Ekonomska politika Hrvatske u 2023." u Opatiji od 09. do 11. studenog 2022., predstavljeni su radovi nastali u sklopu projekta.

Tica, J., Stojčić, N. & Matić, M. (2022) Integracija Hrvatske u međunarodnu trgovinu prema porijeklu dodane vrijednosti. Ekonomska politika Hrvatske u 2023. godini, 177.

Tica, J., Šagovac, M. & Šikić, L. (2022) Analiza strukturnih promjena u sektorima međunarodno utrživih proizvoda i usluga. Ekonomska politika Hrvatske u 2023. godini, 177.

Ekonometrijska radionica u tijeku

Između 13. i 21. lipnja 2022. održana je ekonometrijska radionica pod nazivom: "Output decomposition and forecasting" pod vodstvom dr.sc. Irine Panovske sa sveučilišta u Dallasu, TX, SAD.

Upućen poziv na 2. ekonometrijsku radionicu


Zadovoljstvo nam je pozvati vas na ekonometrijsku radionicu "Output decomposition and forecasting" koja će se održati 13., 15., 17., 20. i 21. lipnja 2022. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radionicu će održati gošća predavačica Irina B. Panovska sa University of Texas at Dallas.

 

Sudjelovanje na radionici je potpuno besplatno uz prethodnu prijavu, a radionica je organizirana od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu preko projekta Hrvatske zaklade za znanost CONVRH - IP 2019-04-4500. Zbog ograničenog broja sudionika, pozivamo vas da svoj dolazak prijavite što prije preko sljedećeg obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllv157JpzB3LS_3638G-ZrwZilRvAYKnlcnYASMw8_SfZmg/viewform?usp=sf_link.

 

Na radionici će se polaznici kroz praktičan rad na računalima upoznati s modelima i metodama opće primjene iz područja dekompozicije, predviđanja i analize poslovnih ciklusa. Detaljne informacije o programu seminara nalaze se u prilogu emaila. Koristiti će se računalni program R koji će biti dostupan na računalima u dvorani izvođenja radionice. Radionica je namijenjena aktivnim istraživačima, doktorskim studentima te profesionalnim ekonomistima u javnom i privatnom sektoru, a organizirana je kao primijenjeni tečaj sa snažnim naglaskom na empirijske primjene različitih modela. 

 

Profesorica Irina Panovska sa University of Texas at Dallas primarno se bavi istraživanjima nelinearnih fenomena u makroekonomiji i ekonometriji s fokusom na poslovne cikluse. Prošlogodišnje iskustvo suradnje s profesoricom na online radionici završilo je s uspjehom i pokazanim velikim interesom svih sudionika.

 

Veselimo se vašem dolasku !

 

Organizatori

Prof. dr. sc. Josip Tica

Matija Matić, mag.oec.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultetNabava računala

Nabavljeno je stolno računalo za doktoranda koje  će se koristiti u sklopu obavljanja zadataka i izobrazbe na projektu.

Izlaganje rada na konferenciji u Opatiji

Održana je konferencija u Opatiji 10.,11. i 12. studenoga 2021. na temu: Ekonomska politika Hrvatske u 2022. - postpandemijski izazovi. Na konferenciji je prof.dr.sc Josip Tica prezentirao rad napisan u sklopu projekta u suautorstvu s Viktorom Viljevcem, mag.oec na temu: Uzorci ekonomskog zaostajanja Hrvatske. Popis radova nastalih u sklopu projekta HRZZ-2019-04-4500 i objavljenih u zborniku radova Ekonomska politika Hrvatske u 2022. - Postpandemijski izazovi, nalazi se među publikacijama projekta.

Izlaganje rada u sklopu projekta na tri konferencije

Doc.dr.sc Vladimir Arčabić prezentirao je rad na tri konferencije koji je nastao u sklopu projekta HRZZ-2019-04-4500 - Labor Market Institutions Convergence in the European Union: 

Zapošljavanje doktoranda

Matija Matić, mag.oec. započeo je rad na projektu 1. studenog 2021. godine te se priključio prvoj godini doktorskog studija. Osim rada na ispitima, aktivan je u projektnim ciljevima O1 i O8.

Otvoren natječaj za doktoranda

Dana 21. srpnja 2021. godine objavljen je natječaj za zapošljavanje doktoranda na projektu HRZZ-2019-04-4500. Sve informacije su dostupne na poveznici: 

https://www.efzg.unizg.hr/natjecaj-za-izbor-u-znanstveno-nastavna-i-suradnicka-zvanja-i-radna-mjesta-45131/45131

Prva računalna radionica

Tijekom lipnja 2021. održava se prva računalna radionica na temu strukturnih VAR modela i strojnog učenja u programu R. Voditeljica radionice je profesorica Irina Panovska iz School of Economic, Political, and Policy Sciences sa Sveučilišta Texas u Dallasu.

Pogledajte detaljan program i slike s radionice.

Doktorand na projektu

Dana 28. svibnja 2021. voditelju projekta prof.dr.sc. Josipu Tici je odobren projekt zapošljavanja doktoranda koji će bazirati doktorsku disertaciju u sklopu ciljeva projekta. Natječaj za zapošljavanje će biti uskoro raspisan.

Nova članica projekta

Dana 18. svibnja 2021. projektu se priključila dr. sc. Martina Basarac Sertić sa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), razreda za društvene znanosti. Veselimo se budućoj suradnji!

Prihvaćeno prvo izvješće projekta

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 197. sjednici održanoj 18. svibnja 2021. godine donio odluku (Klasa: 120-02/21-02/10; Ur.broj: 63-02/01-21-41) o prihvaćanju prvog periodičnog izvješća IP-2019-04-4500 ''Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa'', (dalje u tekstu: ''Projekt''), financiranog u okviru programa: ''Istraživački projekti'', rok 2019-04. Provedba projekta u prvom periodičkom razdoblju je ocijenjena ocjenom: B - Dobar napredak (projekt je ostvario većinu ciljeva za zadano razdoblje, razlozi za neostvarivanje nekih ciljeva su opravdani, nastaviti s financiranjem projekta). 

Održan drugi projektni sastanak

Dana 19.2.2021. je održan drugi projektni sastanak. Prof. dr. sc. Alka Obadić i doc. dr. sc. Vladimir Arčabić su prezentirali rad pod naslovom "Labor market institutions convergence in the European Union" napisan u koautorstvu s doc. dr. sc. Lucijom Rogić Dumančić u sklopu projektnog cilja O7. Nakon prezentacije uslijedila je diskusija, a rad je dostupan u WPS seriji članaka u nastajanju na Hrčku i RePEc-u

Objavljen zbornik konferencije "Ekonomska politika u 2021. godini - Hrvatska poslije pandemije"

Dana 8.12.2020. objavljen je zbornik konferencije "Ekonomska politika u 2021. godini - Hrvatska poslije pandemije" Hrvatskog društva ekonomista gdje su objavljeni radovi trojice suradnika na projektu. Josip Tica je analizirao djelovanje fiskalne politike u pandemiji u članku pod nazivom "Fiskalna politika, multiplikator i efekt nazivnika", Vladimir Arčabić je analizirao djelovanje pandemije na sektore hrvatskog gospodarstva u članku "Koronakriza i što Hrvatska može naučiti iz dosadašnjih recesija", dok je Jurica Šimurina analizirao kretanje klimatskih promjena u članku "ALTERNATIVE KRETANJA I EKONOMSKI UTJECAJ RJEŠENJA KLIMATSKIH PROMJENA". 

Cijeli zbornik je dostupan na RePEc-u i EconPapers-u: https://econpapers.repec.org/bookchap/hdeopbook/28.htm

Održan prvi projektni sastanak

Dana 6.10.2020. je održan prvi projektni sastanak.  Viktor Viljevac je prezentirao rad pod naslovom "Thirty Years After: Economic Growth in Transition Countries" napisan u koautorstvu sa prof. dr. sc. J. Ticom u sklopu projektnog cilja O1. Nakon prezentacije rad je predan u WPS seriju članaka u nastajanju, te je dostupan Hrčku i RePEc-u

Osiguran pristup bazi podataka Orbis (ex-Amadeus)

Osiguran pristup na bazu podataka Orbis (ex Amadeus) https://orbiseurope.bvdinfo.com/ pristup od 1. rujna 2020. 


Nabavljena stručna literatura

Nabavljena stručna literatura 6.7.2020.


Nabavljena licenca za RATS

Osigurana je licenca za RATS https://estima.com/ 30.6.2020. 


Recesija i odgovor fiskalne politike

U kontekstu recesije za koju je gotovo neupitno da će u 2020. pogoditi hrvatsko gospodarstvo, jedan od ključnih čimbenika po pitanju njenog ublažavanja je pravilan odgovor fiskalne politike. Prof. dr. sc. Josip Tica u članku objavljenom 24. travnja 2020. na ideje.hr bavi se pitanjem utjecaja veličine deficita proračuna opće države na kretanje BDP-a i omjera javnog duga i BDP-a kao mjere održivosti javnih financija. Rezultati simulacije upućuju na zaključak da bi politika uravnoteženog proračuna u trenutnoj situaciji za posljedicu imala dublju i dugotrajniju recesiju, ali bez značajnog pozitivnog utjecaja na omjer javnog duga i BDP-a.


Prihvaćen rad na SEA konferenciji

27.4.2020. prihvaćen je rad "Synchronization and spillovers of business cycles in the European Union" autora Vladimira Arčabića i Tihane Škrinjarić za prezentaciju na godišnjoj konferenciji Southern Economic Association. 


Otkazana WEAI konferencija za 2020. godinu

Dana 11. travnja je otkazana 95. godišnja konferencija Western Economic Association International zbog pandemije korona virusa


Nabavljena licenca za Statu

Osigurana je licenca za STATA softver https://www.stata.com/ 23.3.2020. 


Nabavljena licenca za MATLAB

Osigurana je licenca za MATLAB https://uk.mathworks.com/products/matlab.html , 22. Ožujak 2020. 


Osiguran pristup bazi podataka WIIW

Osiguran pristup na bazu podataka WIIW https://data.wiiw.ac.at/ 18.3.2020. 


Osiguran pristup bazi podataka Quandl

Osiguran pristup na bazu podataka Quandl https://www.quandl.com/ 18.3.2020 


Prihvaćen rad na WEAI konferenciji

Dana 2. veljače prihvaćen je rad " Thirty Years After: Economic Growth in Transition Countries" autora Josip Tica i Viktor Viljevac za prezentaciju na 95. godišnjoj konferenciji Western Economic Association International. 


Početak projekta

Projekt je počeo s 13.2.2020. 

Ekonomski stručnjaci: Ulaganja u Hrvatsku proteklih godina značajna, ali nedovoljna za ras 

https://lidermedia.hr/biznis-i-politika/ekonomski-strucnjaci-ulaganja-u-hrvatsku-proteklih-godina-znacajna-ali-nedovoljna-za-rast-155465