Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa

(CONVRH - IP 2019-04-4500)

Projekt financirala Hrvatska zaklada za znanost

Ustanova na kojoj se izvodi projekt: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Josip Tica

Trajanje projekta: od 13.2.2020. do 12.2.2024.

Ciljevi projekta

Čitav niz dosadašnjih istraživanja ukazao je ispravnost empirijske činjenice kako je Hrvatska tijekom posljednjih 27, odnosno gotovo 40 godina relativno zaostala za okruženjem. S izuzetkom nekih općenitih ideološki obojenih kritika stanja i razvoja ekonomije, ekonomska istraživanja nisu otišla u smjeru otkrivanja ključnih uzroka navedene stagnacije odnosno relativnog ekonomskog zaostajanja. Cilj ovoga istraživanja je pronaći ključne čimbenike koji objašnjavaju ekonomske (ne)uspjehe tranzicijskih zemalja u kontekstu teorija rasta, strukturnih promjena, tržišta rada, tržišta kapitala i sektorske analize. Najvažniji ishodi navedenog istraživanja trebali bi ponuditi podlogu na kojoj bi se mogla povesti činjenično utemeljena rasprava o rješavanja nagomilanih razvojnih problema hrvatskog gospodarstva. Osnovni učinak istraživanja trebao bi biti rasvjetljavanje različitosti zabilježenih u razvojnom putu Hrvatske i ostalih tranzicijskih zemalja tijekom posljednjih 30 godina tranzicije, ispitivanje korelacije i kauzalne veze između specifičnosti hrvatskog razvojnog puta, makroekonomskih agregata i relativnog gospodarskog zaostajanja. 

Očekivani znanstveni rezultati projekta

Očekivani znanstveni rezultati istraživanja su objava radova u znanstvenim časopisima citiranim u WoS ili Scopus bazama podataka te objava poglavlja u knjizi kod svjetski renomiranog izdavača. U okviru projekta će se također prezentirati radovi na domaćim i inozemnim međunarodno relevantnim konferencijama. U metodološkom smislu fokusirati ćemo se na sofisticirane ekonometrijske metode (panel VAR, prostorna ekonometrija, log-t-testovi  konvergencije, dinamički panel modeli s pragom među ostalima) kako bi maksimalno povećali izglede za objavljivanje u gornjim kvartilima, te stoga planiramo organizaciju 2 ekonometrijske radionice renomiranih gostujućih profesora iz područja panel ekonometrije i ekonometrije vremenskih serija. U posljednjoj godini projekta planiramo završni skup i prezentaciju rezultata na skupu u HAZU-u.

Istraživači na projektu

Na postizanju projektnih ciljeva surađuje 12 istraživača sa Sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku, sa Ekonomskog instituta u Zagrebu te s Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prof. dr. sc. Josip Tica

Voditelj projekta

Prof. dr. sc. Alka Obadić

Prof. dr. sc. Jurica Šimurina

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo

Doc. dr. sc. Ana Andabaka

Doc. dr. sc. Vladimir Arčabić

Doc. dr. sc. Marko Družić

Doc. dr. sc. Tomislav Globan

Dr. sc. Goran Buturac

Viktor Viljevac, mag. oec.

Dr. sc. Martina Basarac Sertić

Prethodni istraživači na projektu

Do 18.1.2021. na projektu je sudjelovala dr. sc. Nora Mustać.

Do 29.2.2024. na projektu je sudjelovao doktorand Matija Matić, mag. oec.

Dr. sc. Nora Mustać

Matija Matić, mag. oec.